HUURVOORWAARDEN

Het is belangrijk deze informatie vooraf zorgvuldig te lezen.

Artikel 1. Verantwoordelijkheid: De HUURDER is verantwoordelijk voor al het gehuurde materiaal. Alle kosten vanwege diefstal, vermissing en schade worden op de HUURDER verhaald.

Artikel 2. Aansprakelijkheid: Feestverhuur Brabant is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade en/of letsel ontstaan door het gebruik van gehuurde materialen, tussen het moment van afhalen/bezorgen en het moment van terugbezorgen/ophalen.

Artikel 3. Melding: De HUURDER is verplicht schade, vermissing/diefstal en/of ongevallen direct aan Feestverhuur Brabant te melden.

Artikel 4. Begeleiding: Laat onze materialen nooit onbeheerd achter. Zorg dat er tijdens het gebruik altijd een volwassen toezichthouder/begeleider aanwezig is. Bij harde wind, regen en/of andere slechte weersomstandigheden dient u de materialen onmiddellijk op te ruimen. Het is ten strengste verboden om op zijwanden/daken/e.d. van onze materialen te klimmen.

Artikel 5. Schoonmaak: Wij willen onze materialen compleet schoon en droog van u terug ontvangen. Als dat niet het geval is moeten we hiervoor (€ 50,-) schoonmaakkosten in rekening brengen. Het gebruik van papieren slingers/versieringen, schoenen en nuttigen van etenswaren in onze springkussens/attracties is ten strengste verboden.

Artikel 6. Stroomvoorziening: Voor het gebruik van onze elektrische apparaten dient de HUURDER zelf  voor een veilige en goed werkende stroomvoorziening te zorgen.

Artikel 7. Prijzen: zijn per dag of per weekend/midweek op basis van zelf afhalen en terug brengen. * Prijzen zijn excl. BTW. (* ACTIE: Voor particuliere huurders neemt Feestverhuur Brabant de BTW voor haar rekening.)

Artikel 8. Afhalen: Op de vooraf afgesproken tijdstippen haalt en brengt de HUURDER zelf de gehuurde materialen bij Feestverhuur Brabant.

Artikel 9. Bezorgen: Bezorgen en ophalen is mogelijk. De kosten hiervoor bedragen € 20,- binnen een straal van 10 km (5121 TG) en daarbuiten € 0,40 per km.

LET OP! Feestverhuur Brabant bezorgt en haalt de materialen op tot/vanaf de erfgrens (openbare
weg) van het bezorgadres tot maximaal 15 meter van onze bus/aanhangwagen. De HUURDER zorgt voor minimaal 1 volwassen persoon die mee kan helpen de bus/aanhangwagen uit- en in te laden en zorgt zelf voor op- en afbouw. Is dit niet het geval dan kunnen hiervoor extra kosten in rekening gebracht worden.

Artikel 10. Op- en afbouw: Wanneer Feestverhuur Brabant zorgt voor op- en afbouw zorgt de HUURDER voor min. 1 volwassen persoon om mee te helpen indien nodig. (Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.)

Artikel 11. Annulering:  Onze springkussens/attracties kunt u bij slecht weer tot 1 dag voor de reserveringsdatum kosteloos telefonisch annuleren.

Artikel 12. Legitimatie: Bij afhalen/ophalen willen wij een kopie van uw geldig legitimatiebewijs ontvangen.

Artikel 13. Betaling/Borg: Tenzij anders is overeengekomen moet het totale huurbedrag (bij levering) contant worden voldaan. Daarnaast is de HUURDER verplicht bij het afhalen/bezorgen de verschuldigde borg (max. €150,-) contant te voldoen.

Huurder gaat bij het reserveren/huren automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

Mocht u over het hier bovengenoemde nog vragen of opmerkingen hebben horen we dit graag van u.

Lees ook onze privacy policy